Последно издание Контакт Нарачка преку e-mail
Архива
Коментар
Настани
Граѓанско општество
Деца
Студенти
Здравство
Животна средина
Календар
Прашања и одговори
Балкан-експрес
Европа
Свет
Тема
Репортажа
Интервју
Погледи
Претставување
Публикации
Историјат на граѓанското општество
Луѓе
Мобилизација на ресурси
Искуства од регионот
Избор
Прва страница
Документи и публикации
Документи
Извештаи
Публикации
Водичи
НВО САЕМ
Настани
Галерија
Архива
Архива на онлајн вести
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Адресари
Луѓе од граганскиот сектор
Проекти на граѓанските организации во Македонија
Адресар на верските заедници во РМ
Адресар на граѓанските организации во Македонија
Адресар на општини во Република Македонија
Билтен на МЦМС
Билтен за меѓурелигиска соработка
Перспективи
Граѓански практики
Контакт


ONLINE ВЕРЗИЈА
ПЕЧАТЕНА ВЕРЗИЈА

  Култура

   

ЕКЕ

Фестивал на влашката култура во Маловишта
 
На десетти август годинава, битолското село Маловишта беше домаќин на меѓународниот “Етно фестивал Маловишта 2003”, кој прет­ставува веќе традиционална смотра на влашката култура и традиција. Фестивалот го организира Здружението за оддржлив развој на Маловишта и потпелистерските села ЕКЕ од Битола, во соработка со Месната заедница и Црковниот одбор од Маловишта и Комуната на Власите “Браќа Манаки” од Битола.

Овој мошне интересен настан се одржа под покровителство на градоначалниците на општина Цапари, г. Јордан Станиновски и на Битола, г. Златко Вршковски, а на него учествуваа културно-уметнички друштва од Македонија, Романија, Грција, Бугарија, Албанија и Србија, како и неколку уметници од Македонија. Во рамките на фестивалот беше отворена и изложбата “Маловишта, традиција што трае” како дел од друг проект на здружението ЕКЕ, во рамките на про­грамата “Живо наследство” на Фондацијата Институт отворено општество – Македонија и Фон­дацијата Крал Бодуен – Белгија.

М.И.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
НОВОСТИ
Број 29 Јули-Август2003
Балкан експрес
Европа
Настани
Свет
Публикации
Луѓе
Историјат на граѓанското општество
Тема
Интервју
Форум
Коментар
Писма од читатели
Концепти
Q&A
Погледи
Претставување
Донатори
Избор
 
 

©MCMS - designed by KOMA